Πώς θα βρεθούν 2,4 δισ.
No Comments Uncategorized

Το χέρι βαθιά στην τσέπη θα χρειαστεί να βάλουν οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ψηφιακής Ατζέντας (Ψ.Α.) και η Ελλάδα να αποκτήσει δίκτυα νέας γενιάς (NGA), με δεδομένο ότι στο νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης – ΣΕΣ 2014 – 2020 τα προβλεπόμενα κονδύλια βάσει του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (ΕΣΕΠΕΓ) φαίνεται να διαμορφώνονται μόλις σε 425 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ΕΣΕΠΕΓ, η επίτευξη των στόχων της Ψ.Α. απαιτεί την κινητοποίηση τεράστιων επενδύσεων, που, ανάλογα με το μοντέλο ανάπτυξης που θα ακολουθηθεί, εκτιμάται ότι για τη χώρα μας κυμαίνονται συνολικά από 1,36 δισ. ευρώ έως 4,53 δισ. ευρώ. Αλλη εκτίμηση, ενδεχομένως περισσότερο ασφαλής, προσδιορίζει το κόστος για την επίτευξη του στόχου καθολικής διαθεσιμότητας NGA πρόσβασης στα 2,424 δισ. ευρώ.

Διαφημίσεις

Κέντρο λήψης σημάτων συναγερμοί σπιτιών